Slévárna testuje první technologii pro omezení pachů

Líšeňská Slévárna HEUNISCH a petiční výbor společně jednali o aktuálních krocích, vedoucích k redukci pachových stop z výroby.   

Petiční výbor zastupuje obyvatele okolních městských částí, kteří si dlouhodobě stěžují na slévárenský zápach v ovzduší. Obě skupiny se ve středu 22. března sešli ve slévárně. Vedení závodu Výboru představilo varianty řešení, které by mohly pomoci pachová rezidua omezit.

Dílčí je zahořování na HWS lince prostřednictvím úprav závaží, které by výrazněji podpořilo hoření plynů a tím jejich lepší eliminaci. Další tři varianty se týkají výduchů a možností, jak minimalizovat aromatické látky, které z nich odcházejí.  Jedná se o gelovou technologii neutralizující pachy, filtrování prostřednictvím aktivního uhlí a studenou plazmu. „První testy s neutralizací pachů přes gelovou technologii proběhly v pátek 24. března. Výsledky by měly být známy do deseti dnů a budeme o nich Výbor informovat,“ řekla Kateřina Svobodová, tisková mluvčí slévárny.

Petra Frisk, členka petičního výboru, hodnotí setkání následovně: „Oceňujeme, že slévárna na problému pracuje a že s námi aktuální stav také komunikuje. Další setkání jsme naplánovali na červen.“

© 2023 Gießerei HEUNISCH GmbH