Aktuality

Zde naleznete aktuální témata týkající se našeho podniku, našich zaměstnanců a zajímavých zpráv z našeho prostředí.

Testy technologie gelových plátů vykázaly účinnost záchytu pachových látek

Líšeňská Slévárna HEUNISCH má k dispozici výsledky testů technologie neutralizace pachů.   

Koncem března slévárna provedla test technologie gelových plátů, která neutralizuje pachy. Výsledky této zkoušky standardizovanými metodami, tzv. olfaktometrie, prokázaly redukci pachové stopy o 52,8 procent. „Nasazení tohoto zařízení prodlužujeme o měsíc, tj. do 9. května, a to na výduchu nad chladicím tunelem, abychom získali i další provozní zkušenosti testované technologie,“ uvádí Kateřina Svobodová, mluvčí Slévárny. 

více

Slévárna testuje první technologii pro omezení pachů

Líšeňská Slévárna HEUNISCH a petiční výbor společně jednali o aktuálních krocích, vedoucích k redukci pachových stop z výroby.   

Petiční výbor zastupuje obyvatele okolních městských částí, kteří si dlouhodobě stěžují na slévárenský zápach v ovzduší. Obě skupiny se ve středu 22. března sešli ve slévárně. Vedení závodu Výboru představilo varianty řešení, které by mohly pomoci pachová rezidua omezit.

více

Na snížení pachové stopy intenzivně pracujeme i letos

Rádi bychom obyvatele přilehlých městských částí informovali o krocích, které jsme realizovali loni, a především o těch, naplánovaných pro první čtvrtletí tohoto roku.

více

VYJÁDŘENÍ JENSE HEUNISCHE, ŘEDITELE SLÉVÁRNY HEUNISCH BRNO, K NOVÝM PODMÍNKÁM INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Sporadické stížnosti na zápach ze slévárny se občas objevily už od roku 2006. Koncem roku 2019 stížnosti začaly přicházet častěji, což vedlo k intenzivní komunikaci mezi slévárnou HEUNISCH a Krajským úřadem. V této souvislosti u nás proběhlo mnoho kontrolních návštěv a měření, ale všechny zjištěné naměřené hodnoty byly vždy v pořádku a pod zákonnými limity.

více

Zpřísněné podmínky provozu jsou pro nás výzvou

Brno, 3. srpna 2022. Líšeňská Slévárna HEUNISCH udělá maximum pro dosažení zpřísněných podmínek provozu. V letních měsících pokračuje v sérii dílčích projektů, které mají za cíl snižovat emise.

Nové integrované povolení pro provoz slévárny mění některé parametry podmínek, za kterých může vyrábět.

více


HEUNISCH na veletrhu CastForge 2022

Potom, jaký úspěch zaznamenala první edice veletrhu CastForge 2018, byla očekávání od veletrhu litých a kovaných dílů v roce 2022 odpovídajícím způsobem vysoká. Tři dny veletrhu (21. 6. –23. 6.) v areálu Messe Stuttgart přinesly přesně to, co bylo avizováno. Velkým kladem akce je fakt, že je šitá na míru cílové skupině, což znamená, že řady návštěvníků tvoří především odborné publikum. Tým společnosti HEUNISCH přivítal na stánku řadu stávajících zákazníků i zájemců a rád by tímto všem poděkoval za podnětné diskuse!


Přecházíme na nový pojivový systém

Líšeňská Slévárna HEUNISCH v průběhu května začíná používat nový pojivový systém. Novinka by měla přinést pozitivní efekt v podobě snížení TOC emisí.
Výroba jader a forem je ve slévárně založená na samotuhnoucí směsi s pojivovým systémem. „Rozhodli jsme se od května v sériové výrobě aplikovat nové jádrové pojivo. Podle posledních poznatků by jeho užívání mělo snižovat množství TOC látek, které se uvolňují při styku jader s tekutým kovem, a tím omezovat případné nežádoucí pachové vjemy,“ říká Jens Heunisch, generální ředitel brněnského podniku.
„Původně jsme s jeho nasazením počítali od září. Zkoušky a testy jsme maximálně urychlili, takže jej do výroby můžeme nasadit už nyní,“ doplňuje Jens Heunisch. Slévárna koncem loňského roku prováděla laboratorní zkoušky, v lednu realizovala interní zkoušky a v březnu pojivo testovala v provozu při výrobě jader. Testy prokázaly, že při jeho použití klesají hodnoty pachových emisí zhruba o dvacet pět procent.
Slévárna HEUNISCH bude první slévárnou šedé litiny v ČR, která pracuje s tímto pojivovým systémem.


Nový nízkotlaký stroj pro lokalitu Krásná

Minulý týden nadešel čas a měli jsme možnost slavnostně pokřtít náš nový nízkotlaký stroj v lokalitě Krásná v České republice. Po výstavbě nové haly byl stroj v poslední fázi stavby nainstalován a uveden do provozu ve spolupráci s techniky společnosti Kurtz. Jsme velmi hrdí na tuto investici v našem závodě na výrobu hliníku v České republice. Jsme díky ní dobře připraveni na budoucí výzvy. Na fotografii se Dr. Christiane Heunisch-Grotz (jednatelka a majitelka společnosti Gießerei HEUNISCH GmbH), Stanislav Donátek (jednatel společnosti Slévárny HEUNISCH, s.r.o.) a Jürgen Schwarz (ředitel slévárenského provozu ve společnosti Slévárna HEUNISCH, s.r.o.) spolu se svými kolegy a zaměstnanci společnosti Kurtz radují z úspěšně dokončeného projektu.


Rozsáhlou reportáž o naší slévárně zveřejnily Hospodářské noviny z 1. dubna 2022.

Článek naleznete zde:

https://archiv.hn.cz/c7-67048400-14fkhd-1db34321ec714f6


Slévárny HEUNISCH získaly bronzovou medaili!

Za naši angažovanost v oblasti Corporate Social Responsibility nám mezinárodní ratingová platforma EcoVadis udělila bronzovou medaili. Rating udržitelnosti od EcoVadis hodnotí oblasti životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelný nákup. EcoVadis patří k celosvětově největším poskytovatelům ratingu udržitelnosti a jako nezávislá ratingová agentura představuje definovaná kritéria transparentně a měřitelně.

Toto ocenění nás velmi těší a je pro nás zároveň podnětem k dalšímu rozšiřování našich CSR aktivit i v budoucnu!


Příští rok už poosmé: podporujeme Sportovní klub Líšeň

SK Líšeň se významně zasloužil o rozvoj brněnského fotbalu a dostupnost sportu pro velké i malé Brňáky. Líšeňskému klubu fandíme a jsme jeho hrdým podporovatelem už sedm let. Sponzorsky patříme k jeho významných partnerům a ve spolupráci budeme pokračovat i nadále v průběhu příštího roku.

více

Úpravy na vzduchotechnice? Nemyslíme si, že vyřeší zápach v okolních městských částech.

Brno, 18. října 2021. Brněnská Slévárna HEUNISCH je přesvědčena, že ve věci zápachu v okolních čtvrtích hraje roli černé ovce. S úřady nicméně spolupracuje a chce najít společné východisko.

Více

Petr Kunc, místostarosta městské části Brno-Židenice, dlouhodobě veřejně vystupuje proti slévárně Heunisch.  Svým provozem, konkrétně tedy zápachem, podle něj obtěžujeme okolní bytovou zástavbu. Všechny zákonné požadavky splňujeme, opakované kontroly máme vždy hluboko pod limity. Nabídli jsme proto panu Kuncovi setkání, na kterém mu rádi všechny protokoly zpřístupníme, a čekáme, zdali na možnost setkání zareaguje. Věříme, že tento krok napomůže k vzájemnému vyjasnění stanovisek.


Zápach ze Slévárny HEUNISCH Brno?

V posledních dvou letech se stále častěji objevují stížnosti v lokalitách Líšeň, Vinohrady a Juliánov, na nepříjemný zápach, který při svém provozu produkuje Slévárna HEUNISCH Brno. Tato situace nás velmi mrzí, se všemi dotčenými orgány vždy plně spolupracujeme a je i naším zájmem, aby se zdroj zápachu identifikoval a minimalizoval.

více

Slévárny HEUNISCH byly oceněny jako nejlepší dodavatel surových dílů 2020

Rolls-Royce Power Systems nás opakovaně vyznamenal cenou Supplier Award „raw parts worldwide“, tentokrát bronzovou. Vyznamenání vychází z dobrého hodnocení, co se týká kategorií: kvalita, náklady, věrnost dodavatelů, nasazení pro ochranu životního prostředí a čestné chování.

Toto ocenění nás velmi těší a vidíme jej také jako naši povinnost usilovat v naší každodenní činnosti pro naše zákazníky nadále jen o to nejlepší.


40 let sléváren HEUNISCH

13.11.1980 zřídili Wolfgang Heunisch, Gerhard Gerhäuser a Alois Zimmermann slévárny HEUNISCH. Těšíme se z jejich 40. narozenin, i když oslavy musejí bohužel padnout za oběť pandemii korony.

Našim zaměstnancům, zákazníkům a partnerům z celého srdce děkujeme za dlouholetou věrnost.

Zůstaňte zdraví!


Společnost HEUNISCH se podílí na výzkumném projektu efektivního využívání slévárenského prachu

Efektivním využíváním slévárenského prachu by mělo dojít ke zlepšení využití zdrojů v kovoprůmyslu. Dne 6. listopadu 2019 se konala zahajovací akce projektového sdružení ForCYCLE II v sále Maxe Josepha v Královské rezidenci v Mnichově. Projektové sdružení je financováno Bavorským státním ministerstvem pro životní prostředí a ochranu spotřebitelů a zabývá se větší efektivností zdrojů v bavorském hospodářství, zvláště u malých a středních podniků a řemeslníků.

více

Ocenění za roky práce

Bad Windsheim (er) 16 osob za 25 let, popř. 1 pracovník za čtyři desetiletí profesní dráhy je hrdá bilance, kterou mohly obě jednatelky Dr. Christiane Heunisch-Grotz a Dipl. Ing. Christian Gerhäuser vyjádřit jubilantům u příležitosti letošních čestných uznání ve slévárně.

více

HEUNISCH na veletrhu Newcast 2019

Společně s dalšími 2360 vystavovateli představila společnost HEUNISCH na veletrhu NEWCAST v Düsseldorfu svou paletu odlitků. Veletrh NEWCAST tvoří společně s GIFA, METEC a THERMPROCESS kvarteto technologických veletrhů. Hlavní veletrh branže s 72 500 návštěvníky ze 118 států se opět stal pro odbornou veřejnost magnetem.

více

AGCO vyznamenala HEUNISCH ohledně kvality

Dne 19. března 2019 bylo HEUNISCH v rámci AGCO EME Supplier Day v Budapešti uděleno vyznamenání v kategorii „Kvalita“. Výrobce zemědělských strojů vyznamenal své „Supplier of the year“ v různých kategoriích. Ke třem vítězům v rubrice Kvalita se nyní smí počítat i slévárna HEUNISCH. Jako zástupce vynikající práce slévárny převzal cenu v maďarském hlavním městě vedoucí prodeje Thomas Laue.


HEUNISCH PŘIPRAVUJE pracoviště v Bad Windsheim na budoucnost

Již dlouhou dobu klade slévárna HEUNISCH velký důraz na vzdělávání a školení svých zaměstnanců. Důležitým krokem je přitom vlastní vzdělání našich budoucích odborníků. V sídle v Bad Windsheim byla zvláště pro budoucí zaměstnance zřízena učňovská dílna. Pro naše instruktory je tak možné intenzivně připravovat učně na pracovní život.

více

ČESTNÉ UZNÁNÍ PRO ZASLOUŽILÉ ZAMĚSTNANCE ZA 40LETOU A 25LETOU VĚRNOST PODNIKU

Bad Windsheim (er) Díky nízké fluktuaci ve Slévárně HEUNISCH bylo možné i v tomto roce vzdát holt řadě jubilantů za jejich 40letou resp. 25letou příslušnost k HEUNISCH GUSS. Oba jednající společníci Dr. Christiane Heunisch-Grotz a Dipl. Ing. Christian Gerhäuser spolu s technickým vedoucím Dietmar Eckl a personální vedoucí Ulrike Stahl srdečně vítají jubilanty na malé společné slavnosti. Ke gratulantům se přidal také předseda podnikové rady Markus Herger.

více

Nový 3D-systém měření v Bad Windsheim

Od září 2018 se ve slévárně HEUNISCH v Bad Windsheim měří odlitky pomocí 3D skeneru ATOS Compact Scan. Tento systém přispívá jak k neustálému zlepšování postupů při odběru primárních vzorků, tak i k optimalizaci odlitků v probíhající produkci. Dále je možné touto metodou kontrolovat opotřebení modelových zařízení.

Komplexní řešení ATOS Compact Scan otevírá nové možnosti využití a poskytuje uživateli různorodé možnosti v rámci 3D měření odlitků.

Se zavedení systému se výrazně zvýší kapacity odběru primárních vzorků a pracovní postupy slévárny v Bad Windsheim je možné zrychlit a zefektivnit.


Atraktivní nabídka pronájmu kol/elektrických kol pro zaměstnance

Od září 2018 mají zaměstnanci slévárny HEUNISCH možnost pronajmout si prostřednictvím zaměstnavatele kolo/elektrické kolo. Tato atraktivní nabídka je oceněním za práci našich zaměstnanců. Kromě toho by chtěla společnost přispět k ochraně životního prostředí a doufá, že mnoho zaměstnanců přijme nabídku a budou své nové kolo pravidelně používat.

Slévárna HEUNISCH přeje příjemnou a bezpečnou jízdu!


VYDAŘENÁ PREMIÉRA NA CASTFORGE

První ročník odborného veletrhu CastForge uskutečněného ve Stuttgartu je již minulostí. Ve dnech 05. – 07. června 2018 zde firma HEUNISCH GUSS vystavovala spolu s dalšími 152 vystavovateli z 18 zemí svůj široký výrobní program. Odborný veletrh zaměřený na odlitky a výkovky s následným opracováním navštívilo za tři dny jeho konání celkem 3.700 návštěvníků, tj. o 700 více než bylo původně plánováno.

více

© 2023 Gießerei HEUNISCH GmbH