Na snížení pachové stopy intenzivně pracujeme i letos

Rádi bychom obyvatele přilehlých městských částí informovali o krocích, které jsme realizovali loni, a především o těch, naplánovaných pro první čtvrtletí tohoto roku.

V průběhu loňska jsme prověřovali tři oblasti, ve kterých by bylo možné pachy z výroby redukovat: na poli používaných surovin a materiálů, v nasazených technologiích a způsobu odsávání. Prověřování surovin a materiálů se týkalo jaderny a formovny. Intenzivně jsme jednali s dodavateli pojiv a přísad, všechny suroviny prošetřovali a testovali, zdali a případně za jakých podmínek by bylo možné snížit jejich pachová rezidua. V této záležitosti jsme udělali maximum a aktuální reálné možnosti vyčerpali, stejně jako v nasazených technologiích. Suroviny jsme optimalizovali na nejvyšší možnou míru a čas ukáže, zdali to nebude mít negativní vliv na výrobu.

Co se týče snížení pachové stopy v technologiích, které používáme, vidíme potenciál, jak ji redukovat. Jedná se o dopalování na HWS lince prostřednictvím úprav závaží, které by výrazněji podpořilo zahoření plynů. Velkou pozornost věnujeme výduchům a konkrétním možnostem, jak omezit pachy, které z nich společně s emisemi odcházejí. Každé řešení pro náš provoz je ale unikátní – všechny slévárny mají svou specifickou a jedinečnou emisní směs. Jednáme se třemi odbornými firmami, z nichž každá pro výduchy nabízí vlastní řešení, vždy na jiném principu: neutralizační na výduších, studenou plazmu a posledním je dopalování přes zeolitový koláč. Všechny tři možnosti ověřujeme, některé jsou průkopnické, ve slévárenství dosud nepoužité a pro jejich případné nasazení potřebujeme čas k testování.  

O dalších krocích, vedoucích k omezování pachových stop, budeme průběžně informovat na našich webových a FB stránkách www.facebook.com/slevarnaheunischbrno.

Kateřina Svobodová, tisková mluvčí slévárny HEUNISCH

© 2024 Gießerei HEUNISCH GmbH