prostředí

Ochrana životního prostředí je ve firmě HEUNISCH vždy na prvním místě!

Ve slévárně Bad Windsheim se využívá pro vlastní potřebu odpadní teplo z kuplovny rekuperací. Odpadní teplo z procesů je od roku 2012 dodáváno také do místní tepelné sítě městských podniků Bad Windsheim a vytápí školní centrum, což přispívá ke snížení spotřeby fosilních surovin a tím i emise CO2.

Nejmodernější filtrační zařízení vyčistí ve slévárně Bad Windsheim každou hodinu 1 mil. m³ vzduchu. Naše kupolové pece dosahují v celém Bavorsku nejlepších emisních hodnot, které jsou hluboko pod povoleným limitem. Stupeň recyklace našich produktů a vstupních materiálů vysoce přesahuje 95 %.

Již od roku 2006 recyklujeme v úpravně písku cca. 90 % spotřebovaného formovacího písku. Toto zařízení je zcela uzavřené a připojené na odhlučněný suchý odlučovač prachu.

Všechny tyto body jsou důkazem naší zodpovědnosti, zejména vůči našemu životnímu prostředí!

© 2024 Gießerei HEUNISCH GmbH