prostředí

Ochrana životního prostředí je ve firmě HEUNISCH vždy na prvním místě!

Ve slévárně Bad Windsheim se využívá pro vlastní potřebu odpadní teplo z kuplovny rekuperací. Odpadní teplo z procesů je od roku 2012 dodáváno také do místní tepelné sítě městských podniků Bad Windsheim a vytápí školní centrum, což přispívá ke snížení spotřeby fosilních surovin a tím i emise CO2.

Záměrem výzkumného projektu slévárny Bad Windsheim je využít přebytečnou tepelnou energii pomocí akumulace. Odpadní teplo by mělo být ukládáno ve vysokoteplotním zásobníku, z kterého pak budou zásobováni jednotliví odběratelé v době, kdy tavicí agregát nebude v provozu.

Nejmodernější filtrační zařízení vyčistí ve slévárně Bad Windsheim každou hodinu 1 mil. m³ vzduchu. Naše kupolové pece dosahují v celém Bavorsku nejlepších emisních hodnot, které jsou hluboko pod povoleným limitem. Stupeň recyklace našich produktů a vstupních materiálů vysoce přesahuje 95 %.

Již od roku 2006 recyklujeme v úpravně písku cca. 90 % spotřebovaného formovacího písku. Toto zařízení je zcela uzavřené a připojené na odhlučněný suchý odlučovač prachu.

Všechny tyto body jsou důkazem naší zodpovědnosti, zejména vůči našemu životnímu prostředí!

© 2020 Gießerei HEUNISCH GmbH

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.