Naše zásady

Jako jedna z předních slévárenských skupin v Evropě žijeme a pracujeme dennodenně podle našich hlavních zásad:

Spolehlivé dodávky technologicky náročných a kvalitních odlitků našim zákazníkům, jejich kompetentní a partnerská podpora při řešení případných problémů.

Neustálé vzdělávání a školení všech zaměstnanců s cílem zajistit jejich odbornou kvalifikaci nejen pro potřeby našich zákazníků, ale i pro potřeby naší vlastní výroby a její organizace.

Plynulé investice do nejmodernější techniky, které nám na globálním trhu zajistí nejvyšší možnou konkurenceschopnost.

Využívání synergií v rámci firemní skupiny.

Chceme vyrábět v souladu s životním prostředím!

Naším cílem je dosažení vysoké podnikatelské kultury založené na vzájemném respektování, porozumění a ochotě ke spolupráci.

To je naším heslem!

Dr. Christiane Heunisch-Grotz a Christian Gerhäuser

© 2020 Gießerei HEUNISCH GmbH

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.