Testy technologie gelových plátů vykázaly účinnost záchytu pachových látek

Líšeňská Slévárna HEUNISCH má k dispozici výsledky testů technologie neutralizace pachů.   

Koncem března slévárna provedla test technologie gelových plátů, která neutralizuje pachy. Výsledky této zkoušky standardizovanými metodami, tzv. olfaktometrie, prokázaly redukci pachové stopy o 52,8 procent. „Nasazení tohoto zařízení prodlužujeme o měsíc, tj. do 9. května, a to na výduchu nad chladicím tunelem, abychom získali i další provozní zkušenosti testované technologie,“ uvádí Kateřina Svobodová, mluvčí Slévárny. 

Slévárna se současně připravuje na zkoušky další technologie, která by měla snížit pachy ze slévárenské výroby. Jedná se o zařízení, které neutralizuje zápach prostřednictvím studené plazmy. „V tuto chvíli je vše otevřeno, ve stádiu rozpracování a testování, proto zatím nepovažujeme za vhodné nebo dokonce definitivní spekulovat nad dosaženými hodnotami. Naším cílem je naplánovat identické podmínky výroby a následně otestovat plazmu, popřípadě další technologie,“ dodává Svobodová.

„V oblasti redukce pachů jsme mezi slévárnami šedé litiny bez nadsázky průkopníky. Funkční řešení pro naši výrobu se teprve hledá, což je zapotřebí z hlediska časové náročnosti zohlednit,“ uzavírá Kateřina Svobodová. 

Slévárna už o výsledcích testu informovala Petiční výbor, zastupující obyvatele okolních městských částí, kteří si dlouhodobě stěžují na slévárenský zápach v ovzduší.

© 2023 Gießerei HEUNISCH GmbH