HEUNISCH PŘIPRAVUJE pracoviště v Bad Windsheim na budoucnost

Již dlouhou dobu klade slévárna HEUNISCH velký důraz na vzdělávání a školení svých zaměstnanců. Důležitým krokem je přitom vlastní vzdělání našich budoucích odborníků. V sídle v Bad Windsheim byla zvláště pro budoucí zaměstnance zřízena učňovská dílna. Pro naše instruktory je tak možné intenzivně připravovat učně na pracovní život. Tím je zajištěno, že splňujeme rostoucí požadavky na kvalitu a technické novinky a plníme vysoké nároky nařízení o vzdělávání. Kromě obchodních učňů využívají učni všechny učební obory, které na našem pracovišti nabízíme v rámci nového vzdělávacího centra (elektronik pro provozní techniku, odborník na kovové konstrukce, průmyslový mechanik a technický modelář). Pro začátek výuky v září 2019 stále hledáme motivované učně pro všechny učební obory.
Přejeme našim současným a budoucím učňům chvíle plné zážitků a poznatků.

© 2024 Gießerei HEUNISCH GmbH