Zápach ze Slévárny HEUNISCH Brno?

V posledních dvou letech se stále častěji objevují stížnosti v lokalitách Líšeň, Vinohrady a Juliánov, na nepříjemný zápach, který při svém provozu produkuje Slévárna HEUNISCH Brno. Tato situace nás velmi mrzí, se všemi dotčenými orgány vždy plně spolupracujeme a je i naším zájmem, aby se zdroj zápachu identifikoval a minimalizoval.

Slévárnu vlastní od roku 2006 skupina HEUNISCH, která k dnešku investovala zhuba 500 mil. KČ  do výrobních zařízení i do zařízení na ochranu životního prostředí.To vše s cílem optimalizovat výrobní procesy i množství a druhy vstupních surovin. Všechny naše využívané technologie i suroviny patří k těm nejčistším a nejmodernějším, které se ve světovém slévárenství používají, a veškeré kontroly, limity nebo normy jsme vždy měli naprosto v pořádku.

Nejdůležitější technologická změna se odehrála  v oblasti výroby slévárenských jader  využitím technologie Cold-Box. V roce 2007 se touto technologií vyrábělo pouze 5 % objemu výroby, zatímco od r. 2012 je to již 70%.

Podstata této technologie spočívá v použití směsi křemičitého písku a pojiva na bázi pryskyřice, její zhutnění ve formě (jaderníku) a vytvrzení pomocí aminu (katalyzátor). Tato technologie se používá od r. 1968 a díky jejímu dalšímu vývoji se do dnešní doby podařilo snížit emise o 40%. Z hlediska ekologie je to nejbezpečnější způsob výroby jader v naší branži. Ve Slévárně HEUNISCH používáme od roku 2019 na žádost, resp. doporučení  Krajského úřadu JM kraje nejekologičtější pryskyřičné pojivo dostupné na trhu.

Při odlévání do pískových forem se díky vysoké teplotě tekutého kovu (1450°C) pryskyřice částečně vypálí. Nadřízené orgány stanovují na vyjmenované zdroje emisní limity.  Dodržování těchto limitů kontrolují  příslušné úřady ve stanovených předem ohlášených termínech, a zároveň provádějí kontroly i bez ohlášení.

Přestože povolené limity nepřekračujeme, při spalování vzniká zápach. Množství zápachu nepodléhá žádným limitům, neboť zápach je velmi subjektivní vjem, který se nedá měřit,. Přesto ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí hledáme způsob, jak celý proces dále zlepšit.

Jens Heunisch, jednatel
Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o.

© 2024 Gießerei HEUNISCH GmbH