Zpřísněné podmínky provozu jsou pro nás výzvou

Brno, 3. srpna 2022. Líšeňská Slévárna HEUNISCH udělá maximum pro dosažení zpřísněných podmínek provozu. V letních měsících pokračuje v sérii dílčích projektů, které mají za cíl snižovat emise.

Nové integrované povolení pro provoz slévárny mění některé parametry podmínek, za kterých může vyrábět.

V první polovině letošního roku slévárna provedla optimalizaci na vzduchotechnice a v květnu přešla na nový pojivový systém, který by podle testů měl emise snižovat cca o 25%.  V červenci odstartovala další dílčí projekty pro snižování emisí. „Prvním je testování formovací směsi pro nižší pachovou stopu, ze které pravidelně odebíráme vzorky a ty odevzdáváme výrobci. V první polovině prázdnin jsme dále testovali další surovinu jádrové směsi, která může mít pozitivní dopad na pachový vjem. Současně jsme zahájili přípravy na zkoušky nových nátěrových hmot v jaderně, které jsou na bázi vody a vhodné pro použití v letních měsících. Poměrně rozsáhlým dalším projektem jsou možnosti užití dopalovací komory tak, abychom přes ni částečně dopalovali a tím neutralizovali vzduch s určitou pachovou stopou. Posledním krokem, který jsme dosud o prázdninách realizovali, je instalace dalších dopalovacích hořáků v chladicím tunelu formovny,“ uvádí Jens Heunisch, ředitel slévárny.  

S odbornými firmami probíhají další technická jednání, která mají za cíl nalézt technologie pro snížení pachových projevů. Podle Jense Heunische slévárna prověřuje všechny dostupné možnosti pro to, aby dostála novým podmínkám provozu.

Slévárna HEUNISCH v Brně vyrábí produkty, které vyváží do celého světa, ale i na domácí trh. Jedná se například o převodovky, rozvodovky, nápravy, bloky motorů, hlavy válců a jiné odlitky pro zemědělský, stavební, železniční, důlní průmysl, klimatizační techniku a jiné. Mezi její odběratele patří např. Volvo, SEW, ZF Passau, GEA nebo špičkové zemědělské traktory Fendt, John Deere, Claas, Lombardini, nebo brněnský Zetor.

© 2024 Gießerei HEUNISCH GmbH