ČESTNÉ UZNÁNÍ PRO ZASLOUŽILÉ ZAMĚSTNANCE ZA 40LETOU A 25LETOU VĚRNOST PODNIKU

Bad Windsheim (er) Díky nízké fluktuaci ve Slévárně HEUNISCH bylo možné i v tomto roce vzdát holt řadě jubilantů za jejich 40letou resp. 25letou příslušnost k HEUNISCH GUSS.

Oba jednající společníci Dr. Christiane Heunisch-Grotz a Dipl. Ing. Christian Gerhäuser spolu s technickým vedoucím Dietmar Eckl a personální vedoucí Ulrike Stahl srdečně vítají jubilanty na malé společné slavnosti. Ke gratulantům se přidal také předseda podnikové rady Markus Herger. Kromě toho byli přítomni také přímí nadřízení.

Dr. Christiane Heunisch-Grotz zdůraznila ve své promluvě, že „Vy, moji milí zaměstnanci, jste tím nejdůležitějším kapitálem našeho podniku“. Velké změny v pracovním světě, jako např. digitalizace, která se nyní všude deklinuje, dodává dále, si už dávno našly cestu i do Slévárny HEUNISCH, aby usnadnily práci zaměstnancům, nebo převedly procesy do obrazové podoby. Moderní brusné automaty, montážní místa v jaderně či vizualizované pracovní pokyny se již neobejdou bez digitalizovaných dat. „Přesto pro nás zůstáváte spolu se Vašimi obrovskými zkušenostmi a Vaší angažovaností i nadále nepostradatelní“, zdůraznila výslovně Dr. Christiane Heunisch-Grotz ve své řeči.

Herbert Schröder se ohlíží na čtyři desetiletí pracovního života. Tento elektrikář složil své mistrovské zkoušky již v roce 1981. Jako vyučující mistr pro elektroprovoz přivedl k tomuto řemeslu mnoho mladých zaměstnanců. Všechny agregáty, od formovacího zařízení, přes vstřelovací automaty, cídicí roboty, nebo elektropece jsou opatřeny řízením. Tento jubilant je zná všechny. V různých kurzech a školeních a na základě dlouholetých pracovních zkušeností získal obrovské odborné znalosti. Mladí mistři a vyučení elektrikáři jsou posilou jeho týmu. Tato parta pracuje preventivně, aby k poruchám vůbec nedocházelo. Pokud k tomu však dojde, jsou on a jeho kolegové v mžiku na místě a dávají se do práce. Stejný počet odpracovaných roků má i Aurelio Tomasi. Nejlépe se cítí u tavné pece. Leta zásobuje tyto agregáty surovinami. Ať už je to šrot, který se taví, nebo koks, který zajišťuje potřebnou teplotu při procesu tavení v kupolové peci. Tohoto zaměstnance vyznačuje přesnost plniva, když jde o naplnění výtahu pro kupolovou pec  takzvanými přísadami.

Všichni dále jmenovaní zaměstnanci jsou našemu podniku věrní už 25 let. Hans-Torsten Arndt pracuje jako údržbář. Kupolová pec a její preventivní údržba je jeho specializací. Písek pro formovací zařízení se ke strojům dopravuje po až 50 m dlouhém pásovém dopravníku. I o jeho hladký chod se tento zasloužilý zaměstnanec stará. Karl Scheiermann si za ta leta prošel několika odděleními. Zatímco zezačátku své činnosti u HEUNISCH GUSS cílil díly ještě ručně, byla mu později předána zodpovědnost za brusné automaty. Byl spolehlivým pracovníkem i v oblasti vrtání speciálních otvorů do pláště. Po absolvování příslušného školení se z něj stal řidič zdvižných vozíků. S instalací nové barvírny byl předělen do tohoto oddělení a od té doby je garantem čistě natřených odlitků. Jeho kolega Ercan Bingöl pracuje ve stejném oddělení. Tento jubilant byl odjakživa nadšencem pro barvy. Už 25 let zde pracuje na různých pozicích. Ergun Can začínal v 1993 rovněž v barvírně a zůstal zde 15 let. V průběhu doby se dále kvalifikoval a nyní se stará o to, aby se odlitky dostaly k zákazníkům v bezvadném stavu. Simone Chiarello zahájil svou činnost před čtvrtstoletím v cídírně, aby později přešel do ŠEDÉHO formovacího zařízení. Zde je odpovědně pracuje na vkládání komplikovaných jader do formy. U kupolové pece zahájil svou činnost Karlheinz Melzer, aby po několika školeních přešel do oddělení výstupní kontroly. Zde pečlivě pracuje u pásu na konzervaci odlitků. Johann Szabados-Kraus začínal ve stejnou dobu ve Westheimerstraße jako cídič. Za mnoho let si svou spolehlivou prací na tomto malém formovacím zařízení vydobyl své dobré jméno.

Nakonec slavnosti poděkovala laudátorka všem za jejich dlouholeté nasazení a neustálou snahu podnik dále rozvíjet.

Bad Windsheim listopad 2018

Text:  Ernst Ripka

Foto: Ernst Ripka

© 2024 Gießerei HEUNISCH GmbH