Simulace

HEUNISCH nabízí svým zákazníkům počítačovou simulaci průběhu tuhnutí během licího procesu – takto se dají včas rozpoznat případné slabiny v přípravě budoucího odlitku. S pomocí simulace se zjišťuje plnění taveniny materiálu do formy a výskyt případných turbulencí nebo chování odlitku při chlazení (např. výskyt oblastí s tvorbou staženin). V této fázi je možné provádět cenově relativně příznivé změny na odlitku nebo na vtokovém systému ještě před vytvořením vlastního modelu. Simulace tuhnutí je velmi užitečným a ekonomickým doplňkem k praktickému testu odlitku.

© 2024 Gießerei HEUNISCH GmbH