Tepelné zpracování

Potřebujete materiál s vlastnostmi, kterých lze dosáhnout jen tepelným opracováním?

Tepelné zpracování odlitku se provádí s cílem dosažení konkrétních materiálových vlastností konečného výrobku. Při tom je kus vystaven působení různých teplot, dle potřeby pomocí sledu několika postupů.

Při tepelném zpracování výrobků dochází k termickému, termochemickému nebo termomechanickému působení, jehož cílem je dosáhnout optimálních užitných vlastností výsledného produktu. Při tepelném zpracovávání rozlišujeme postupy, které způsobí celkovou změnu struktury materiálu, a postupy, při kterých dochází pouze ke změně na povrchu zpracováného kusu. K prvnímu typu patří např. žíhání a kalení.

Postupy, jejichž cílem je změnit pouze povrchové vlastnosti materiálu jsou tzv. difuzní nebo impregnační postupy (termochemické postupy) – např. nauhličování, povrchové kalení, nitrace, boridování. Společně s externími partnery nabízí HEUNISCH vždy optimální řešení pro každou litinu. Slévárna HEUNISCH, s.r.o. v Krásné nabízí ve vlastním závodě termické zušlechťování odlitků z hliníku slitin. Termochemické zušlechťování Vašich odlitků zajistíme ve spolupráci s našimi externími partnery.

© 2019 Gießerei HEUNISCH GmbH

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.