Tepelné zpracování

Potřebujete materiál s vlastnostmi, kterých lze dosáhnout jen tepelným opracováním?

Tepelné zpracování odlitku se provádí s cílem dosažení konkrétních materiálových vlastností konečného výrobku. Při tom je kus vystaven působení různých teplot, dle potřeby pomocí sledu několika postupů.

Při tepelném zpracování výrobků dochází k termickému, termochemickému nebo termomechanickému působení, jehož cílem je dosáhnout optimálních užitných vlastností výsledného produktu. Při tepelném zpracovávání rozlišujeme postupy, které způsobí celkovou změnu struktury materiálu, a postupy, při kterých dochází pouze ke změně na povrchu zpracováného kusu. K prvnímu typu patří např. žíhání a kalení.

Postupy, jejichž cílem je změnit pouze povrchové vlastnosti materiálu jsou tzv. difuzní nebo impregnační postupy (termochemické postupy) – např. nauhličování, povrchové kalení, nitrace, boridování. Společně s externími partnery nabízí HEUNISCH vždy optimální řešení pro každou litinu. Slévárna HEUNISCH, s.r.o. v Krásné nabízí ve vlastním závodě termické zušlechťování odlitků z hliníku slitin. Termochemické zušlechťování Vašich odlitků zajistíme ve spolupráci s našimi externími partnery.

© 2023 Gießerei HEUNISCH GmbH