Výroba modelů

Při přeměně Vaší konstrukce do podoby modelu Vám bude nápomocna naše vlastní modelárna. Naši zkušení pracovníci vytvoří model, který splní i nejvyšší nároky na kvalitu. Tím budou vytvořeny optimální podmínky pro efektivní výrobu Vašeho odlitku. V případě potřeby větších modelů nebo v kapacitních špičkách spolupracujeme s našimi dlouholetými a osvědčenými partnery na výrobu modelů.

© 2020 Gießerei HEUNISCH GmbH

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.