Výroba modelů

Při přeměně Vaší konstrukce do podoby modelu Vám bude nápomocna naše vlastní modelárna. Naši zkušení pracovníci vytvoří model, který splní i nejvyšší nároky na kvalitu. Tím budou vytvořeny optimální podmínky pro efektivní výrobu Vašeho odlitku. V případě potřeby větších modelů nebo v kapacitních špičkách spolupracujeme s našimi dlouholetými a osvědčenými partnery na výrobu modelů.

© 2024 Gießerei HEUNISCH GmbH