Aktuality

Zde naleznete aktuální témata týkající se našeho podniku, našich zaměstnanců a zajímavých zpráv z našeho prostředí.

Úpravy na vzduchotechnice? Nemyslíme si, že vyřeší zápach v okolních městských částech.

Brno, 18. října 2021. Brněnská Slévárna HEUNISCH je přesvědčena, že ve věci zápachu v okolních čtvrtích hraje roli černé ovce. S úřady nicméně spolupracuje a chce najít společné východisko.

Více

Petr Kunc, místostarosta městské části Brno-Židenice, dlouhodobě veřejně vystupuje proti slévárně Heunisch.  Svým provozem, konkrétně tedy zápachem, podle něj obtěžujeme okolní bytovou zástavbu. Všechny zákonné požadavky splňujeme, opakované kontroly máme vždy hluboko pod limity. Nabídli jsme proto panu Kuncovi setkání, na kterém mu rádi všechny protokoly zpřístupníme, a čekáme, zdali na možnost setkání zareaguje. Věříme, že tento krok napomůže k vzájemnému vyjasnění stanovisek.


Zápach ze Slévárny HEUNISCH Brno?

V posledních dvou letech se stále častěji objevují stížnosti v lokalitách Líšeň, Vinohrady a Juliánov, na nepříjemný zápach, který při svém provozu produkuje Slévárna HEUNISCH Brno. Tato situace nás velmi mrzí, se všemi dotčenými orgány vždy plně spolupracujeme a je i naším zájmem, aby se zdroj zápachu identifikoval a minimalizoval.

více

Slévárny HEUNISCH byly oceněny jako nejlepší dodavatel surových dílů 2020

Rolls-Royce Power Systems nás opakovaně vyznamenal cenou Supplier Award „raw parts worldwide“, tentokrát bronzovou. Vyznamenání vychází z dobrého hodnocení, co se týká kategorií: kvalita, náklady, věrnost dodavatelů, nasazení pro ochranu životního prostředí a čestné chování.

Toto ocenění nás velmi těší a vidíme jej také jako naši povinnost usilovat v naší každodenní činnosti pro naše zákazníky nadále jen o to nejlepší.


40 let sléváren HEUNISCH

13.11.1980 zřídili Wolfgang Heunisch, Gerhard Gerhäuser a Alois Zimmermann slévárny HEUNISCH. Těšíme se z jejich 40. narozenin, i když oslavy musejí bohužel padnout za oběť pandemii korony.

Našim zaměstnancům, zákazníkům a partnerům z celého srdce děkujeme za dlouholetou věrnost.

Zůstaňte zdraví!


Společnost HEUNISCH se podílí na výzkumném projektu efektivního využívání slévárenského prachu

Efektivním využíváním slévárenského prachu by mělo dojít ke zlepšení využití zdrojů v kovoprůmyslu. Dne 6. listopadu 2019 se konala zahajovací akce projektového sdružení ForCYCLE II v sále Maxe Josepha v Královské rezidenci v Mnichově. Projektové sdružení je financováno Bavorským státním ministerstvem pro životní prostředí a ochranu spotřebitelů a zabývá se větší efektivností zdrojů v bavorském hospodářství, zvláště u malých a středních podniků a řemeslníků.

více

Ocenění za roky práce

Bad Windsheim (er) 16 osob za 25 let, popř. 1 pracovník za čtyři desetiletí profesní dráhy je hrdá bilance, kterou mohly obě jednatelky Dr. Christiane Heunisch-Grotz a Dipl. Ing. Christian Gerhäuser vyjádřit jubilantům u příležitosti letošních čestných uznání ve slévárně.

více

HEUNISCH na veletrhu Newcast 2019

Společně s dalšími 2360 vystavovateli představila společnost HEUNISCH na veletrhu NEWCAST v Düsseldorfu svou paletu odlitků. Veletrh NEWCAST tvoří společně s GIFA, METEC a THERMPROCESS kvarteto technologických veletrhů. Hlavní veletrh branže s 72 500 návštěvníky ze 118 států se opět stal pro odbornou veřejnost magnetem.

více

AGCO vyznamenala HEUNISCH ohledně kvality

Dne 19. března 2019 bylo HEUNISCH v rámci AGCO EME Supplier Day v Budapešti uděleno vyznamenání v kategorii „Kvalita“. Výrobce zemědělských strojů vyznamenal své „Supplier of the year“ v různých kategoriích. Ke třem vítězům v rubrice Kvalita se nyní smí počítat i slévárna HEUNISCH. Jako zástupce vynikající práce slévárny převzal cenu v maďarském hlavním městě vedoucí prodeje Thomas Laue.


HEUNISCH PŘIPRAVUJE pracoviště v Bad Windsheim na budoucnost

Již dlouhou dobu klade slévárna HEUNISCH velký důraz na vzdělávání a školení svých zaměstnanců. Důležitým krokem je přitom vlastní vzdělání našich budoucích odborníků. V sídle v Bad Windsheim byla zvláště pro budoucí zaměstnance zřízena učňovská dílna. Pro naše instruktory je tak možné intenzivně připravovat učně na pracovní život.

více

ČESTNÉ UZNÁNÍ PRO ZASLOUŽILÉ ZAMĚSTNANCE ZA 40LETOU A 25LETOU VĚRNOST PODNIKU

Bad Windsheim (er) Díky nízké fluktuaci ve Slévárně HEUNISCH bylo možné i v tomto roce vzdát holt řadě jubilantů za jejich 40letou resp. 25letou příslušnost k HEUNISCH GUSS. Oba jednající společníci Dr. Christiane Heunisch-Grotz a Dipl. Ing. Christian Gerhäuser spolu s technickým vedoucím Dietmar Eckl a personální vedoucí Ulrike Stahl srdečně vítají jubilanty na malé společné slavnosti. Ke gratulantům se přidal také předseda podnikové rady Markus Herger.

více

Nový 3D-systém měření v Bad Windsheim

Od září 2018 se ve slévárně HEUNISCH v Bad Windsheim měří odlitky pomocí 3D skeneru ATOS Compact Scan. Tento systém přispívá jak k neustálému zlepšování postupů při odběru primárních vzorků, tak i k optimalizaci odlitků v probíhající produkci. Dále je možné touto metodou kontrolovat opotřebení modelových zařízení.

Komplexní řešení ATOS Compact Scan otevírá nové možnosti využití a poskytuje uživateli různorodé možnosti v rámci 3D měření odlitků.

Se zavedení systému se výrazně zvýší kapacity odběru primárních vzorků a pracovní postupy slévárny v Bad Windsheim je možné zrychlit a zefektivnit.


Atraktivní nabídka pronájmu kol/elektrických kol pro zaměstnance

Od září 2018 mají zaměstnanci slévárny HEUNISCH možnost pronajmout si prostřednictvím zaměstnavatele kolo/elektrické kolo. Tato atraktivní nabídka je oceněním za práci našich zaměstnanců. Kromě toho by chtěla společnost přispět k ochraně životního prostředí a doufá, že mnoho zaměstnanců přijme nabídku a budou své nové kolo pravidelně používat.

Slévárna HEUNISCH přeje příjemnou a bezpečnou jízdu!


VYDAŘENÁ PREMIÉRA NA CASTFORGE

První ročník odborného veletrhu CastForge uskutečněného ve Stuttgartu je již minulostí. Ve dnech 05. – 07. června 2018 zde firma HEUNISCH GUSS vystavovala spolu s dalšími 152 vystavovateli z 18 zemí svůj široký výrobní program. Odborný veletrh zaměřený na odlitky a výkovky s následným opracováním navštívilo za tři dny jeho konání celkem 3.700 návštěvníků, tj. o 700 více než bylo původně plánováno.

více

© 2021 Gießerei HEUNISCH GmbH